Skip to content Skip to navigation

Мястото на стенописите от църквата „Св. Димитър“ в Паталеница, Пазарджишко, в историята на средновековната балканска живопис

TitleМястото на стенописите от църквата „Св. Димитър“ в Паталеница, Пазарджишко, в историята на средновековната балканска живопис
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsМавродинова, Л
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume23
Issue2
Pagination3–29
Citation KeyМавродинова1999
Subscribe to Syndicate