Skip to content Skip to navigation

Детската езикова личност и усвояването на езика – роден и чужд

TitleДетската езикова личност и усвояването на езика – роден и чужд
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsЛюбенова, И
JournalБългарска реч
Volume11
Issue1
Pagination7–13
Publication Languagebul
Citation KeyЛюбенова2005
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate