Skip to content Skip to navigation

Увод в сравнителната граматика на славянските езици

TitleУвод в сравнителната граматика на славянските езици
Publication TypeBook
Year of Publication2004
AuthorsЛашкова, Л
Number of Pages250
PublisherЕмас
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9789543570157
Abstract

Сравнителната граматика на славянските езици е централна научна дисциплина в езиковедската славистика, обединяваща историята, книжовното наследство и съвременното развитие на славянските езици, с оглед на техния стар общ произход и развойна специфика в по-късните периоди и на съвременния етап на функциониране. Книгата е учебно пособие и справочник за студенти и специалисти – слависти , което излиза за пръв път у нас след много години, въпреки многогодишната ни изследователска и дидактична традиция в тази област.

Citation KeyЛашкова2004
Л. Лашкова. Увод в сравнителната граматика на славянските езици
Subscribe to Syndicate