Skip to content Skip to navigation

Единадесета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София

TitleЕдинадесета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsКьосева, З
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume17
Issue2
Pagination112–113
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyКьосева1992
Subscribe to Syndicate