Skip to content Skip to navigation

Приносът на д-р Предраг Матеич за развитието на славистиката и българистиката

TitleПриносът на д-р Предраг Матеич за развитието на славистиката и българистиката
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsКуюмджиева, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume36
Issue3
Pagination3–10
Citation KeyКуюмджиева2012
Subscribe to Syndicate