Skip to content Skip to navigation

Култът към Кирил и Методий сред полската емиграция в САЩ

TitleКултът към Кирил и Методий сред полската емиграция в САЩ
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsКумор, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume10
Issue4
Pagination68–74
Citation KeyКумор1986
Subscribe to Syndicate