Skip to content Skip to navigation

Мисията и темите на социалните изследвания на пола в България

TitleМисията и темите на социалните изследвания на пола в България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsКоцева, Т
JournalКритика и хуманизъм
Volume30
Issue3
Pagination219 – 226
Citation KeyКоцева2009
Subscribe to Syndicate