Skip to content Skip to navigation

Една възможност за прочит на литургическите текстове въз основа на Рилските музикални приписки

TitleЕдна възможност за прочит на литургическите текстове въз основа на Рилските музикални приписки
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsКоцева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume11
Issue3
Pagination26–40
Citation KeyКоцева1987
Subscribe to Syndicate