Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за Кирило-Методиевите преводачески похвати в Книга Иов от ръкопис F.I.461 на Руската национална библиотека в Санкт Петербург

TitleКъм въпроса за Кирило-Методиевите преводачески похвати в Книга Иов от ръкопис F.I.461 на Руската национална библиотека в Санкт Петербург
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsКостова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue2
Pagination61–69
Citation KeyКостова2000
Subscribe to Syndicate