Skip to content Skip to navigation

Етнографско изследване на с. Търнак, Бело-Слатинско

TitleЕтнографско изследване на с. Търнак, Бело-Слатинско
Publication TypeThesis
Year of Publication1946
AuthorsКостова, МВ
Academic DepartmentФакултет по славянски филологии, Катедра по Славянска етнография
DegreeМ.А.
Number of Pages365
PublisherСофийски университет
Place PublishedСофия
Thesis TypeМ.А.
Publication Languagebul
KeywordsБългария; етнография; Търнак, Врачанска област
Notes

Съдържа : Речник на характерната лексика ; Родословно дърво на дядо Драгньо.

Citation KeyКостова1946
Subscribe to Syndicate