Skip to content Skip to navigation

Службата за успение Богородично в Миней № 113 от сбирката на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

TitleСлужбата за успение Богородично в Миней № 113 от сбирката на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsКостадинова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue2
Pagination13–31
Citation KeyКостадинова2003
Subscribe to Syndicate