Skip to content Skip to navigation

Шуменският университет отбелязва 25-годишнината си с международна конференция

TitleШуменският университет отбелязва 25-годишнината си с международна конференция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsКолева, К
JournalБългарска реч
Volume2
Issue4
Pagination45–47
Publication Languagebul
Citation KeyКолева1996
Subscribe to Syndicate