Skip to content Skip to navigation

Типология на субектните изречения в рамките на останалите видове подчинени изречения

TitleТипология на субектните изречения в рамките на останалите видове подчинени изречения
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsКоева, С
JournalБългарска реч
Volume10
Issue1
Pagination10–16
Publication Languagebul
Citation KeyКоева2004
Subscribe to Syndicate