Skip to content Skip to navigation

Аргументна структура, тематични отношения и синтактична реализация на аргументите

TitleАргументна структура, тематични отношения и синтактична реализация на аргументите
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1998
AuthorsКоева, С
EditorДимитрова, С
Book TitleЕзиково съзнание
Pagination260 – 230
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyКоева1998
Subscribe to Syndicate