Skip to content Skip to navigation

Растителният (вегетативният) код в българската роднинска терминология и семантичната опозиция свой – чужд

TitleРастителният (вегетативният) код в българската роднинска терминология и семантичната опозиция свой – чужд
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsКитанова, М
JournalБългарска реч
Volume18
Issue2
Pagination31–37
Publication Languagebul
Citation KeyКитанова2012
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate