Skip to content Skip to navigation

Названията на месеците декември и януари в българските говори

TitleНазванията на месеците декември и януари в българските говори
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsКитанова, М
JournalБългарска реч
Volume1
Issue2
Pagination32–34
Publication Languagebul
Citation KeyКитанова1995
Subscribe to Syndicate