Skip to content Skip to navigation

Йосиф Симоний Асемани за живота и делото на Кирил и Методий

TitleЙосиф Симоний Асемани за живота и делото на Кирил и Методий
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsКискинова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume9
Issue3
Pagination74–86
Citation KeyКискинова1985
Subscribe to Syndicate