Skip to content Skip to navigation

Пространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи

TitleПространствен динамичен модел на полето на професиолекта на компютърните технологии и на социолектите на компютърно базирани групи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsКирова, Л
JournalLiterNet
Volume11 (24)
Date Published11/2001
Publication Languagebul
URLhttp://liternet.bg/publish3/lkirova/model.htm
Citation KeyКирова2001
Access Date20.10.2014
Subscribe to Syndicate