Skip to content Skip to navigation

Секс и ужас

TitleСекс и ужас
Publication TypeBook
Year of Publication2000
AuthorsКиняр, П
TranslatorКръстева, ИН
Number of Pages192
PublisherЛИК
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9546073245
KeywordsАнтично изкуство; Изкуство – Древен Рим; Изкуство – Древна Гърция; Мотиви в изкуството
Notes

Прев. от фр. Ирена Кръстева.

Прев. по: Pascal Quignard. La sexe et l’effroi.

Translated TitleLa sexe et l’effroi
Citation KeyКиняр2000
Subscribe to Syndicate