Skip to content Skip to navigation

Означаване на говорещия и слушателя в български и корейски

TitleОзначаване на говорещия и слушателя в български и корейски
Publication TypeBook
Year of Publication1998
AuthorsКим, СЙънг
PublisherУниверситетско издателство “Св. Климент Охридски”
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyКим1998a
Subscribe to Syndicate