Skip to content Skip to navigation

Към етимологията на названието на обичая с‘урва и производните му

TitleКъм етимологията на названието на обичая с‘урва и производните му
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsКеремидчиева, С
JournalБългарска реч
Volume5
Issue4
Pagination42–44
Publication Languagebul
Citation KeyКеремедчиева1999
Subscribe to Syndicate