Skip to content Skip to navigation

История на уводната част на Метафрастовото житие за св. Николай Мирликийски

TitleИстория на уводната част на Метафрастовото житие за св. Николай Мирликийски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsКенанов, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume18
Issue3
Pagination83–90
Citation KeyКенанов1994
Subscribe to Syndicate