Skip to content Skip to navigation

„Послание до мних Киприан“ от Патриарх Евтимий в руската ръкописна традиция

Title„Послание до мних Киприан“ от Патриарх Евтимий в руската ръкописна традиция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1988
AuthorsКенанов, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume12
Issue1
Pagination93–100
Citation KeyКенанов1988a
Subscribe to Syndicate