Skip to content Skip to navigation

За литературния живот на една Евтимиева творба („Житие на Иларион Мъгленски“)

TitleЗа литературния живот на една Евтимиева творба („Житие на Иларион Мъгленски“)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsКенанов, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume10
Issue2
Pagination68–87
Citation KeyКенанов1986
Subscribe to Syndicate