Skip to content Skip to navigation

Съдбата на Евтимиевите съчинения в древноруската литература

TitleСъдбата на Евтимиевите съчинения в древноруската литература
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsКенанов, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume8
Issue1
Pagination28–46
Citation KeyКенанов1984
Subscribe to Syndicate