Skip to content Skip to navigation

Съкращенията в рилския препис на повестта „Варлаам и Йоасаф“

TitleСъкращенията в рилския препис на повестта „Варлаам и Йоасаф“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsКамуля, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume26
Issue1
Pagination33–72
Citation KeyКамуля2002
Subscribe to Syndicate