Skip to content Skip to navigation

Кои книги според Константин Костенечки са били табу за невежите писачи от Търново, Византия и Атон

TitleКои книги според Константин Костенечки са били табу за невежите писачи от Търново, Византия и Атон
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsКабакчиев, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume26
Issue3
Pagination77–94
Citation KeyКабакчиев2002
Subscribe to Syndicate