Skip to content Skip to navigation

Познавал ли е Константин Костенечки историята на Старозаветния превод от еврейски на елински език?

TitleПознавал ли е Константин Костенечки историята на Старозаветния превод от еврейски на елински език?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsКабакчиев, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume25
Issue1
Pagination95–101
Citation KeyКабакчиев2001
Subscribe to Syndicate