Skip to content Skip to navigation

За преводите от старобългарски на съвременен български език

TitleЗа преводите от старобългарски на съвременен български език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsКабакчиев, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume10
Issue3
Pagination86–97
Citation KeyКабакчиев1986
Subscribe to Syndicate