Skip to content Skip to navigation

От лексиката до структурата на Книгата на пророк Иезекиил: резултати от компютърно изследване на средновековен текст на различни равнища

TitleОт лексиката до структурата на Книгата на пророк Иезекиил: резултати от компютърно изследване на средновековен текст на различни равнища
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsЙовчева, М, Камуля, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue3
Pagination3–20
Citation KeyЙовчева2000
Subscribe to Syndicate