Skip to content Skip to navigation

Особености в структурата и състава на службите за четвъртък в славянски ръкописни октоиси

TitleОсобености в структурата и състава на службите за четвъртък в славянски ръкописни октоиси
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsЙовчева, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue4
Pagination3–11
Citation KeyЙовчева1998
Subscribe to Syndicate