Skip to content Skip to navigation

От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите

TitleОт аргото на зидаря до професиолекта на архитектите
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsИсса, К
EditorЦанков, К, Петкова, А, Георгиев, С, Гецов, А
Book TitleНаучни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина
Pagination261 – 267
PublisherУниверситетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
Citation KeyИсса2005
Subscribe to Syndicate