Skip to content Skip to navigation

История на българите (с поправки и добавки от самия автор)

TitleИстория на българите (с поправки и добавки от самия автор)
Publication TypeBook
Year of Publication1978
AuthorsИречек, К
Series EditorПетров, ПХр.
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Notes

Под редакцията на проф. Петър Хр. Петров.

URLhttp://www.kroraina.com/knigi/ki/
Citation KeyИречек1978
Subscribe to Syndicate