Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за съчетанията РЪ/РЬ, ЛЪ/ЛЬ в старобългарските текстове

TitleКъм въпроса за съчетанията РЪ/РЬ, ЛЪ/ЛЬ в старобългарските текстове
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsИванчев, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume6
Issue3
Pagination103–107
Citation KeyИванчев1982
Subscribe to Syndicate