Skip to content Skip to navigation

Развоят на *tj, *dj в шт и жд и етногенетичният процес на Балканите

TitleРазвоят на *tj, *dj в шт и жд и етногенетичният процес на Балканите
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsИванчев, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume5
Issue1
Pagination27–47
Citation KeyИванчев1981
Subscribe to Syndicate