Skip to content Skip to navigation

Национална научна конференция с международно участие „Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти“ (14–15 април year = 2011, София)

TitleНационална научна конференция с международно участие „Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти“ (14–15 април year = 2011, София)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsИванова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue1
Pagination98–108
Citation KeyИванова2011a
Subscribe to Syndicate