Skip to content Skip to navigation

Новооткрити фрагменти от Празничен миней number = 23 в Архива на Българската академия на науките

TitleНовооткрити фрагменти от Празничен миней number = 23 в Архива на Българската академия на науките
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsИванова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue3
Pagination3–30
Citation KeyИванова2011
Subscribe to Syndicate