Skip to content Skip to navigation

Един закъснял опит за възраждане на общ славянски книжовен език в края на XIX век: ехо от българското Възраждане

TitleЕдин закъснял опит за възраждане на общ славянски книжовен език в края на XIX век: ехо от българското Възраждане
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsИванова, Д
JournalБългарска реч
Volume13
Issue2
Pagination10–17
Publication Languagebul
Citation KeyИванова2007
Subscribe to Syndicate