Skip to content Skip to navigation

Слово на св. Василий Велики и на отец Ефрем за светата Литургия, как подобава да се стои в църквата със страх и трепет

TitleСлово на св. Василий Велики и на отец Ефрем за светата Литургия, как подобава да се стои в църквата със страх и трепет
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsИванова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume26
Issue1
Pagination3–16
Citation KeyИванова2002
Subscribe to Syndicate