Skip to content Skip to navigation

Типове наслови в преписваческата традиция на Житието на Константин-Кирил

TitleТипове наслови в преписваческата традиция на Житието на Константин-Кирил
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsИванова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue1
Pagination41–52
Citation KeyИванова2000a
Subscribe to Syndicate