Skip to content Skip to navigation

За един ръкопис с палимпсест от библиотеката на Йерусалимската патриаршия

TitleЗа един ръкопис с палимпсест от библиотеката на Йерусалимската патриаршия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsИванова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume18
Issue2
Pagination3–31
Citation KeyИванова1994a
Subscribe to Syndicate