Skip to content Skip to navigation

Служба на св. Ахил Лариски (Преспански) от Синайския празничен миней № 25

TitleСлужба на св. Ахил Лариски (Преспански) от Синайския празничен миней № 25
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsИванова, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume15
Issue4
Pagination11–22
Citation KeyИванова1991
Subscribe to Syndicate