Skip to content Skip to navigation

Български, сръбски и молдовлахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин

TitleБългарски, сръбски и молдовлахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин
Publication TypeBook
Year of Publication1981
AuthorsИванова, К
Number of Pages576
PublisherБАН
Place PublishedСофия
Publication Languagebul, chu
Citation KeyИванова1981b
Subscribe to Syndicate