Skip to content Skip to navigation

Традицията и наследството на култа към св. Кирил и Методий в Кошицката епархия

TitleТрадицията и наследството на култа към св. Кирил и Методий в Кошицката епархия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsЗубко, П
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume31
Issue2
Pagination62–75
Citation KeyЗубко2007
Subscribe to Syndicate