Skip to content Skip to navigation

Закон за културното наследство. В сила от 10.04.2009 г.

TitleЗакон за културното наследство. В сила от 10.04.2009 г.
Publication TypeLegal Ruling
Year of Publication2009
Date of Code Edition10.04.2009
PublisherНародно събрание на Република България
Publication Languagebul
URLhttp://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662
Citation KeyЗКН2009
Subscribe to Syndicate