Skip to content Skip to navigation

Наблюдения върху лексиката за посоки на света през Възраждането и развитието ѝ от възрожденския българин

TitleНаблюдения върху лексиката за посоки на света през Възраждането и развитието ѝ от възрожденския българин
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsЗахариева, Й
JournalБългарска реч
Volume5
Issue4
Pagination30–37
Publication Languagebul
Citation KeyЗахариева1999
Subscribe to Syndicate