Skip to content Skip to navigation

Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение

TitleПърва национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsЗахариева, М, Ташевска, С
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume15
Issue3
Pagination115–117
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyЗахариева1990
Subscribe to Syndicate