Skip to content Skip to navigation

За смекчаването на съгласните и за замяната на носовките в Асеманиевото евангелие

TitleЗа смекчаването на съгласните и за замяната на носовките в Асеманиевото евангелие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsЗаимов, Й
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume7
Issue3
Pagination43–57
Citation KeyЗаимов1983
Subscribe to Syndicate