Skip to content Skip to navigation

Кирилски и латински ръкописи oт визaнтийската традиция в контекста на културния и на религиозния плурализъм в Подкарпатския регион

TitleКирилски и латински ръкописи oт визaнтийската традиция в контекста на културния и на религиозния плурализъм в Подкарпатския регион
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsЖeнюх, П
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume32
Issue4
Pagination70–95
Citation KeyЖeнюх2008
Subscribe to Syndicate