Skip to content Skip to navigation

Бележки върху изразяването на притежание в белоградчишкия говор

TitleБележки върху изразяването на притежание в белоградчишкия говор
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsЖобов, В
JournalБългарска реч
Volume12
Issue2–3
Pagination72–74
Publication Languagebul
Citation KeyЖобов2006
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate